مریدیت سی شپرد

مریدیت سی شپرد

جنسیت: زن

نژاد: سفید

تولد: 8/1/1989 (30 سال)

خیابان: 2932 جاده یتیم

سیتی ، ایالت ، پستی: سالامانکا ، نیویورک (NY) ، 14779

تلفن: 716-244-3158

موبایل: 716-801-7538